ثبت شرکت و برند

مزیت ثبت شرکت به تجارت یا فعالیت شخصی

یک فعالیت اقتصادی ثبت شده به دلیل پایداری در طول زمان،تعهدات حقوقی،اعتبار،اعتماد و اطمینان عمومی از یک فعالیت ثبت نشده معتبرتر است.

به همین دلیل فعالیتهای اقتصادی با ثبت شرکت که از مشارکت بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد حائز اهمیت بوده و موجب افزایش اعتبار و جلب اعتماد علاقه مندان و  سرمایه گذاران می گردد به طور مثال اخذ نمایندگی از کلیه شرکتهای معتبر جهانی برای یک تاجر یا مدیر به صورت حقیقی و بدون ثبت شرکت میسر نخواهد بود و همچنین در پروژها و قراردادهای داخلی کشور طبق قوانین و مقررات کشوری و مالیاتی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی ممنوع بوده و معمولا پیمانکاران مورد اعتماد سازمان ها و شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی برای ادامه همکاری و عقد پیمان و قررادادهای جدید،شرکت در مناقصات و مزایدات  به سوی ثبت شرکت سوق داده می شوند و در ادامه به عنوان مثال دیگر اخذ  وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی عمدتا(و در مواردی منحصرا)توسط شرکت ثبت شده قابل انجام است.

همچنین فعالیتهای اجتماعی،فرهنگی،هنری،ورزشی،آموزشی،پژوهشی،خیریه(اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی)بعد از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح برای رسمی نمودن فعالیت خود جهت عضو گیری ، گسترش و جلب اعتماد عمومی نیاز مبرم به ثبت شرکت یا موسسه دارند.

 

انواع ثبت شرکت و برند

• ثبت کلیه شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری

• ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

• ثبت شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی

• ثبت کلیه تغییرات شرکت ها

• ثبت برند و لوگوی فارسی و لاتین

• اخذ کارت بازرگانی و جواز تأسیس

• اخذ انواع ISO