خدمات

دعاوی تجاری

دعاوی تجاری

در حقوق تجارت ایران به موارد مهمی اشاره شده است، از جمله اینکه با مفاهیمی همچون تاجر و اعمال تجاری آشنا می شویم و بسیاری از مردم، بدون آنکه بدانند در حال انجام اعمال تجاری...

ثبتی

ثبتی

وکیل ثبتی و وکیل امور ثبتی به وکیلی اطلاق می شود که به طور کامل به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی داشته و با استفاده از علم و تجربه خویش می تواند قدم های محکم و ارزشمندی به...

ثبت شرکت و برند

ثبت شرکت و برند

یک فعالیت اقتصادی ثبت شده به دلیل پایداری در طول زمان، تعهدات حقوقی، اعتبار، اعتماد و اطمینان عمومی از یک فعالیت ثبت نشده معتبر تر است. بنابراین ثبت شرکت و برند ضروری است

خانواده

خانواده

این روزها با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی کمتر خانواده ای است که به نوعی درگیر پرونده های قضایی نباشد. بدیهی است که همگان تسلط بر قوانین ماهوی و شکلی ندارند و مقتضای...

دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

در تعریف دعاوی کیفری میتوان گفت اصطلاحاً هر عملی یا ترک عملی که قانوناً برای آن مجازاتی تعیین شده است، مربوط به دعاوی کیفری شده و جرم نامیده می‌شود